Disclaimer - Olympic Cards Holland

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op olympiccardsholland.nl.

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Deze website en de inhoud daarvan wordt met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden.

Olympic Cards Holland streeft naar het geven van correcte, complete en actuele informatie, echter aanvaardt Olympic Cards Holland geen aansprakelijkheid ten aanzien van (type-) fouten of mogelijke andere onjuistheden van het getoonde.
Olympic Cards Holland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie getoond op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken zonder toestemming van Olympic Cards Holland.

Olympic Cards Holland behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Laatste wijziging: 11 november 2019